TOPONE

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไข แนวทางเหล่านี้แสดงฉันทามติระหว่าง huaytopone.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์หรือบริษัทผู้เล่น ลูกค้าหรือผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์หรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เกม huaytopone.com ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปยังอุปกรณ์ของคุณและเมื่อเปิดบัญชี ลูกค้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และจะถือว่ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2. ฝ่ายต่าง ๆ

2.1 ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา (huaytopone.com) ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก huaytopone.com และข้อความใด ๆ จากข้อกำหนดนี้รวมถึงเรา ของเรา เรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง huaytopone.com โดยที่คุณยอมรับข้อตกลงข้างต้น

3. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

3.1 huaytopone.com เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต และอัปเดตกฎเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดจากการปรับปรุง จะมีผลตั้งแต่ช่วงเวลาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ huaytopone.com ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน ขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และขั้นตอนการบริการของเว็บไซต์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง

3.2 huaytopone.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นจากเราโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

3.3 หากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงกฎล่าสุด ผู้เล่นสามารถหยุดใช้เว็บไซต์หรือปิดบัญชีของตนได้ แต่ถ้าผู้เล่นยังคงใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ แสดงว่าผู้เล่นรับทราบและตกลงที่จะมีผลบังคับตามมาตรานั้น

4. ข้อบังคับทางกฎหมาย

4.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ เพราะมีบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ซอฟต์แวร์เกมตั้งอยู่เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายว่า huaytopone.com จึงมีสิทธิขอตรวจสอบเอกสารเพื่อให้อายุของผู้เล่นสามารถยืนยันได้ตลอดเวลาและหากพบผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุสามารถระงับบัญชีของตนหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ได้

4.2 ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจผิดกฎหมาย ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า huaytopone.com ล้มเหลวในการให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริการเว็บไซต์แก่ลูกค้า ผู้เล่นใช้บริการจากเว็บไซต์และดุลยพินิจของตนเอง และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเองและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณเอง การใช้บริการของเว็บไซต์ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายปัจจุบันในเขตอำนาจศาลของตนหรือไม่?

4.3 huaytopone.com ไม่ได้มีเจตนาให้บริการลูกค้าอย่างผิดกฎหมาย สิ่งนี้มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ ลูกค้ายืนยัน รับประกัน และตกลงที่จะใช้บริการของไซต์หรือเพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

5. การเปิดบัญชี

5.1 เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีก่อน เพื่อรับรหัสผ่านและเข้าถึงได้ในภายหลัง

5.2 ชื่อที่ลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อจริงของลูกค้า บริษัทมีสิทธิขอเอกสารยืนยันตัวตนของลูกค้าได้ตลอดเวลา เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลแก่เราได้ เราอาจระงับบัญชีของคุณชั่วคราวหรือระงับบัญชีของคุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎ

5.3 ลูกค้ายืนยันว่า เมื่อลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกค้า การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ให้ครบถ้วนและเชื่อถือได้อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัด ธุรกรรมที่ไม่ได้รับการประมวลผลหรือบิดในบัญชีลูกค้าของคุณ

5.4 หากลูกค้ามีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อเราได้ทาง Linesupport ได้ตลอด 24 ชม.

5.5 ลูกค้าหนึ่งรายสามารถเปิดบัญชีกับเว็บไซต์ของเราได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หากเปิดบัญชีเดียวกัน เมื่อตรวจพบแล้ว บัญชีจะถือเป็นโมฆะ และปิดบัญชีทันที

6. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันกิจกรรมฉ้อฉล

6.1 ก่อนใช้บริการบนเว็บไซต์ ลูกค้าต้องยอมรับและตกลงว่า

– คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

– เป็นเจ้าของบัญชีโดยชอบธรรมและมีสิทธิ์ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว

– คุณรู้อยู่แล้วว่า. หากมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินระหว่างเวลาที่คุณใช้บริการบนเว็บไซต์ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ถ้าขาดทุน ขาดทุน มีกำไรหรือขาดทุน คุณไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย

– คุณทราบกฎ กฎ และขั้นตอนในการให้บริการเว็บไซต์ คุณจะไม่ทำอะไรที่ทำให้เว็บไซต์ของเราเสียหาย

6.2 คุณยอมรับเงื่อนไข คุณให้สิทธิ์เราในการตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อยืนยันข้อมูลของคุณเอง

7. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

7.1 เดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ huaytopone.com จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงนี้

7.2 การวางเดิมพันจะสามารถใช้ได้หากหรอกยูสเซอรเนมและรหัสผ่านถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของคุณ

7.3 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการในการทำ ภายใต้ ชื่อ เลขที่บัญชี ยูสเซอร์เนม รหัสผ่านของคุณ (หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด) โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยคุณเองหรือไม่

7.4 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของคุณถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพันและการวางเดิมพันได้รับการยืนยันแล้วจากเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของคุณ

7.5 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ huaytopone.com  และถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุกรรมทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรม

7.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดย จะถูกตัดสินใจโดย huaytopone.com ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของคุณ

7.7 การวางเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของ huaytopone.comถือเป็นที่สิ้นสุด

7.8 คุณยอมรับและเห็นด้วยกับเราว่าระบบ Wap อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในทันที

8. ธรุกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

8.1 เงินที่คุณฝากในบัญชีของคุณ ไม่ได้มาจากกการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

8.2 huaytopone.com จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา คุณจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของคุณเองเท่านั้น หากเราได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่าข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน

8.3 คุณสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ ที่ยอดเงินในบัญชีของคุณมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้

8.4 คุณจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า

8.5 จำนวนการจ่ายของเกมส์อิเล็กทรอนิกส์ จ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อบิล